Liên hệ
 

Đăng ký làm đại lý

Đăng ký làm đại lý

Để mở rộng mạng lưới phân phối sản phẩm, chúng tôi hân hạnh tiếp đón những tổ chức, cá nhân có tiềm năng và năng lực, trên cơ sở đôi bên cùng có lợi và thúc đẩy quá trình tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng. Đại lý sẽ được áp dụng chính sách hỗ trợ tốt nhất để khai thác tối đa mọi lợi thế trên thị trường, tiến tới làm chủ thị trường do mình quản lý dưới sự ủy quyền của chúng tôi. 

 
 Để có được các thông tin về Yêu cầu và Điều kiện thành lập Đại Lý, mời liên hệ trực tiếp:

Công ty Cổ phần TT&P, Điện thoại: 0243.5160655 - Phòng Kinh doanh và Phát triển bán.